Są takie słowa, które – czytane lub słyszane – wywołują w sercu ciepło, szlachetne pragnienia, aspiracje i ambicje. To słowa, które po prostu sprawiają, że chcemy być lepsi. Mają jakąś magiczną moc, dzięki której zmuszają nas (w dobrym tego słowa znaczeniu) po pierwsze do tego, aby zastanowić się nad ich sensem, a po drugie do tego, aby sprawdzić, czy my sami „pasujemy” do nich, czy możemy się z nimi utożsamić. Oto lista pojęć (za Wielkim słownikiem języka polskiego), które warto od czasu do czasu sobie przypominać, aby łatwiej nam było doszukiwać się u siebie i u innych tego, co się za nimi kryje.

A jak altruizm, czyli bezinteresowne kierowanie się w swoim postępowaniu dobrem innych ludzi i poświęcanie się dla nich;

B jak bezinteresowność, czyli kierowanie się w postępowaniu dobrem sprawy (lub drugiego człowieka), bez szukania własnych korzyści;

C jak cierpliwość to cecha kogoś, kto spokojnie i przez długi czas potrafi znosić przykrości lub monotonię sytuacji, w której się znajduje;

D jak dobroduszność to cecha osoby o łagodnym usposobieniu, szczerej i życzliwej;

E jak empatia, czyli zdolność do współodczuwania z inną osobą jej emocji i rozumienia jej stanów psychicznych;

F jak filantropia, czyli niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym;

G jak gościnność to cecha kogoś, kto chętnie przyjmuje gości i stara się zadbać o ich potrzeby;

H jak hojność to cecha kogoś, kto chętnie i dużo daje innym ze swych zasobów materialnych;

I jak idealny, czyli niewynikający z pobudek materialnych ani praktycznych, dlatego uznawany za wzniosły i szlachetny;

K jak koleżeński, czyli taki, który jest życzliwy i uczynny dla swoich kolegów i koleżanek;

L jak lojalność to cecha kogoś, kto dochowuje komuś wierności i jest wobec niego uczciwy;

Ł jak łagodność to cecha kogoś, kto jest spokojny, wyrozumiały i dobry dla innych, ale też cecha kogoś lub czegoś pozbawionego surowości i rygorystyczności;

M jak miłosierny – np. uczynek świadczący o dobroci i współczuciu dla osoby cierpiącej lub będącej w potrzebie;

O jak opiekuńczy, czyli ktoś zajmujący się troskliwie jakąś osobą;

P jak prawdomówność to cecha kogoś, kto mówi to, co jest zgodne z rzeczywistością;

R jak rodzinny, czyli kochający rodzinę i lubiący z nią przebywać;

S jak szczery, czyli taki, który nie ukrywa swoich uczuć, myśli i zamiarów;

T jak taktowny, czyli wyróżniający się taktem – umiejętnością zachowania się odpowiedniego i niewywołującego konfliktów;

U jak uprzejmy, czyli taki, który w określonej sytuacji zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i okazuje chęć pomocy;

W jak wyrozumiały, czyli taki, który potrafi wytłumaczyć motywy niewłaściwego postępowania innych i wybaczyć im ich wady;

Z jak zaangażowany, czyli taki, który jest przekonany o słuszności określonych działań albo celów i zdecydowanie dąży do ich zrealizowania lub osiągnięcia, poświęcając temu wiele czasu, sił i energii;

Ż jak życzliwość to cecha kogoś, kto lubi innych ludzi, chce ich dobra i gotów jest działać w tym celu, aby działo im się dobrze.

Ta lista pozytywnych cech charakteru jest listą niedokończoną – i pod względem słownikowym, i pod względem potencjału naszego stawania się coraz lepszymi i bardziej szlachetnymi osobami. Jest tylko inspiracją do zmiany, doskonalenia i rozwijania w sobie dobra.