Każdy z nas pragnie rozwijać w sobie to, co jest w nim najlepsze, co sprawia mu radość, satysfakcję i naprawdę staje się źródłem inspirujących działań, a jeszcze lepiej pracy. Nic tak bowiem nie uszczęśliwia w działaniu jak robienie tego, co jest naszą pasją i co nie tylko daje nam utrzymanie i zarobki, ale i głęboką realizację siebie.

Od wielu lat na rynku bada się znaczenie odkrycia i rozwijania mocnych stron ludzi zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Jednym z przodujących na rynku przez lata jest amerykański Instytut Gallupa. To jeden z najstarszych na świecie ośrodków badania opinii publicznej. Donald Clifton opracował test mający na celu badanie naturalnych talentów wrodzonych i ich znaczenia w rozwoju osobowości. Tak opracowano test pod pierwotną nazwą Strengths Finder, a obecnie nazywany CliftonStrengths.

Na czym polega test Gallupa? Zawiera 177 bardzo różnych pytań. Odpowiedzi należy udzielić w ciągu kilkunastu sekund. Chodzi o intuicyjne, najbliższe mechanicznemu udzielanie odpowiedzi. Do pytań nie można wrócić ani zmienić odpowiedzi. Przykładowe pytanie to np. „cenię sobie samotność” czy „świetnie czuję się, jak wszystkie oczy są na mnie skierowane” – należy zaznaczyć ilość kropek odpowiadającą twojej preferencji. Pytania są łatwe, ale niektóre mogą nas zaskoczyć lub sprawić trudność. Udzielenie neutralnej odpowiedzi jest możliwe, jednak duża ich liczba może uniemożliwić określenie twoich TOP 5 i 34 talentów.

Czego możemy się dowiedzieć na podstawie wyników testu Gallupa? Wyniki testu wskażą nasze 5 talentów głównych, naturalnych wrodzonych darów, czyli tzw. TOP 5 wraz z opisem/raportem opisującym je. Jednak w bazie odpowiedzi istnieją od razu 34 twoje naturalne zdolności stworzone na podstawie twoich odpowiedzi, tzw. profil odpowiadającego – pełna lista talentów dominujących, wspierających i mniejszościowych. Poza tym uzyskujemy graficzną wersję naszych mocnych stron, jak z nimi pracować oraz jak pracować ze słabościami. Dlatego Instytut Gallupa proponuje 2 poziomy testu: TOP 5 w cenie ok. 20 dolarów oraz dostęp do pełnego profilu 34 talentów za ok. 50 dolarów.

Talenty i nasze wrodzone cechy pogrupowane są w obszary: myślenie strategiczne, budowanie relacji, wywieranie wpływu i działanie (wykonywanie).

Test możemy zrobić w języku polskim, jednak wersje podstawowa i pełna różnią się od siebie językiem, w jakim otrzymamy analizę naszych mocnych stron i wskazówki do pracy z nimi. Mamy niejedną wersję testu Gallupa:

Testy dla dzieci: StrengthsExplorer®;

Testy dla nastolatków/studentów: CliftonStrengths for Students® (omówienie i raport są ukierunkowane na potencjał w edukacji);

Test dla dorosłych: CliftonStrengths®.

Wiele osób zastanawia się, czym jest talent i co nam daje poznanie swoich wrodzonych darów. Talenty bowiem nie są umiejętnościami wypracowanymi i wyuczonymi. Badanie to dotyczy naszych wrodzonych, często odziedziczonych po rodzicach talentów, na które wpływ miały również czynniki zewnętrzne w okresie kształtowania się naszej osobowości. Czy jednak poznanie swoich talentów, cech wrodzonych, złożonego w nas potencjału ma jakieś znaczenie dla naszego życia? Wielu z nas zna siebie na tyle, by wykorzystywać swoje naturalne predyspozycje zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Jednak wiele osób wciąż szuka mocnych fundamentów, na których chce budować świadomie swoje życie i aktywność zawodową. Odkrycie bowiem swoich talentów, czy przez test Gallupa, czy przez inne doświadczenia i poszukiwania, wcale nie gwarantuje nam rozwinięcia ich tak, by stały się one naszymi mocnymi stronami. Sama koncepcja odkrycia swojego potencjału nie zakłada jeszcze rozwinięcia go tak, byśmy umieli się nim posługiwać i wykorzystywać do osiągania swoich marzeń i celów. Podobnie ma się kwestia z testem Gallupa. Samo poznanie swoich TOP 5 czy nawet 34 talentów w gradacji nie gwarantuje nam zmiany, jaką może nam przynieść wykorzystywanie ich w praktyce.

Dlatego powstaje wielu trenerów mocnych stron. Niektórzy mają certyfikaty Instytutu Gallupa[1], inni pracują na innych podobnych testach odkrywających nasz potencjał. To trenerzy, którzy nie tylko pomagają, jak rozumieć wyniki testu, ale i jak skutecznie je wykorzystać.

Komu więc potrzebne jest badanie swojego potencjału i naturalnych zdolności i talentów? W szczególności polecane jest osobom, które:

  • Pragną zmiany w życiu (związanej z pracą, osobistym życiem);
  • Osobom wypalonym zawodowo;
  • Osobom po dużych zmianach życiowych (np. narodziny dziecka czy utrata stabilizacji życiowej przez trudne doświadczenie);
  • Osobom niezadowolonym ze swojej pracy;
  • Osobom, które mają niską samoocenę;
  • Osobom, które nie wiedzą, w jakim kierunku się rozwijać (edukacja, życie zawodowe).

Test Gallupa należy do najbardziej cenionych i wiarygodnych badań osobowości. Poza nim można znaleźć w sieci też inne bezpłatne testy. Jednak to właśnie test Gallupa jest najwyżej cenionym na świecie badaniem wrodzonych talentów. Poznanie i uszeregowanie swoich naturalnych cech może poprawić nie tylko naszą pracę, relacje z pracownikami, z bliskimi, może uruchomić nasz rozwój, pozwolić zapanować nad chaosem lub niepokojem wewnętrznym. Może też odkryć obszary, w których możesz osiągać najwięcej, czując spełnienie i radość – będąc bardziej szczęśliwym. A czyż nie chodzi właśnie o to, by poznać siebie, rozwinąć to, co w nas złożone, i by dzięki temu osiągnąć stan, którego pragniemy najbardziej?

 

 

 


[1] Certyfikowanych trenerów można znaleźć na stronie www.gallup.com w każdym niemal kraju i regionie świata, w tym w Polsce.