Nie da się ukryć, iż jak nigdy dotąd żyjemy w czasach totalnego konsumpcjonizmu. Zawładnęła nami żądza posiadania wszystkiego, co nam potrzebne, i tego, co nie jest nam potrzebne, ale zaspokaja nasze wybujałe potrzeby nakręcane przez biznes i marketing, docierający już do najmłodszych klientów poprzez smartfony, media społecznościowe.

Wiemy, że biznes, a szczególnie handel, jest dzisiaj gałęzią gospodarki globalnej, windującej koszty i ceny do granic możliwości, czasami sięgając absurdalnych pułapów. Co wcale nie przekłada się na zarobki i dochody oraz poziom życia plantatorów, producentów czy rzemieślników, którzy jako pierwsi w tym szeregu linii produkcyjnej zwykle wkładają najwięcej pracy w jakość produktu, który otrzymujemy. Niestety zwykle są oni źle opłacani, wyzyskiwani ze względu na ich status społeczny, region, w jakim żyją – zwykle są to kraje Trzeciego Świata, a szczególnie z południowej części globu – Azji Południowej, Afryki, Ameryki Łacińskiej czy Karaibów i Oceanii. Mają więc nikłe szanse na wyrównaną konkurencję i pozycję biznesową w relacjach z bogatą częścią świata.

Dlatego oddolnie, w wyniku działań organizacji pozarządowych, wolontariuszy i wielu firm powstała inicjatywa, by konsumenci w świadomy sposób mogli wspierać lokalnych, małych producentów, produkujących najwyższej jakości produkty cenione na całym świecie (kawę, przyprawy, herbatę, owoce, rękodzieło). W latach 90. powstał więc certyfikat Fair Trade i rygorystyczny system certyfikacji.

Aby producent mógł zdobyć certyfikat Fair Trade, musi spełnić szereg wymagań, które mają kształtować godziwy i sprawiedliwy handel oraz zapewniać godziwe życie zarówno producentowi, jak i pracownikom i ich rodzinom.

  • Produkty muszą być produkowane ekologicznie (bez szkodliwych substancji, w zrównoważony sposób uprawy, z poszanowaniem środowiska – normy te są bardzo wyśrubowane, bez jakichkolwiek składników GMO), dlatego są to produkty najwyższej jakości;
  • Producenci muszą godziwie wynagradzać swoich pracowników, zapewniając im co najmniej minimalną płacę, a pracownikom najemnym choć minimalne wynagrodzenie przyjęte w danym kraju;
  • Nie wolno wykorzystywać pracowników ani stosować metod pracy przymusowej;
  • Nie wolno wykorzystywać do pracy dzieci;
  • Część ze środków producenci wykorzystują na edukację, opiekę medyczną, rozwój lokalnej społeczności;
  • Należy skrócić do minimum drogę od producenta do konsumenta.

Certyfikat wystawiają organizacje dbające o rygorystyczne spełnianie norm sprawiedliwego handlu, będące członkami WFTO – World Fair Trade Organization (www.wfto.com). Są to organizacje: Fairtrade (www.fairtrade.net), Naturland Fair (www.naturland.de), Ecocert Fair Trade (www.ecocert.com) oraz Fair for Life (www.fairforlife.org).

Z tak wyśrubowanych norm powstają produkty o niezwykłej jakości, produkowane z gwarancją etycznego pochodzenia – nie tylko naszej planety, ale i ludzi, którzy je produkują. Co więcej, nie generuje się sztucznej ceny za produkt, który niejako okrąża kilkukrotnie ziemię, obracany przez pośredników tak, że cena produktu rośnie gigantycznie w stosunku do kosztów wyprodukowania go przez producenta. W produktach Sprawiedliwego Handlu cena produktu jest wyższa w stosunku do innych produktów konkurencyjnych, ale mamy pewność, iż w tej cenie zawiera się nie tylko zdrowy, ekologiczny produkt, ale też że jego cena realnie odzwierciedla wkład producentów w ich wyprodukowanie z poszanowaniem godności pracowników, godziwego życia ich rodzin i troski o rozwój całych lokalnych społeczności.

Przypatrzmy się zatem znakom Sprawiedliwego Handlu i szukajmy ich na opakowaniach kawy, herbaty, przypraw, ubrań i innych wyrobów, które kupujemy. Każdy nasz wybór kształtuje nasz świat. Każdy nasz zakup produktu z certyfikatem Fair Trade sprawia, że życie ludzi na drugim końcu świata staje się lepsze, a relacje handlowe bardziej sprawiedliwe. Produkty, które spożywamy codziennie, takie jak kawa, herbata, przyprawy, to zaledwie mała część naszego budżetu. Jednak i dzięki niemu możemy tworzyć lepszy świat.

W sieci jest wiele sklepów, które oferują najróżniejsze produkty ze Sprawiedliwego Handlu. Czy jesteśmy gotowi zmieniać świat dookoła nas małymi kroczkami? Na pewno. Mała kropla drąży skałę. Mała zmiana może pociągnąć za sobą wielkie przemiany – od naszego myślenia po globalne.