Kompromis to słowo bardzo często nadużywane i gloryfikowane. Kompromis to sytuacja, w której każdy przecież przegrywa i musi zgodzić się na ustępstwa. Czasami to konieczne, żeby pójść dalej, ale równie często nie załatwia problemu.

Musiał być świadomy tego autor dzisiejszej myśli. Polityk niemiecki, który nie miał najlepszego – delikatnie mówiąc – zdania o Polakach i o powojennych rozwiązaniach. Chciał wierzyć, że i z kompromisu można wyciągnąć więcej od partnera.

W najbliższych tygodniach będziemy pisać więcej o sposobach rozwiązywania konfliktów.