Nie da się tworzyć pokoju bez życia w pokoju. Mówić o pokoju i jednocześnie czynić odwrotnie jest hipokryzją.