Kłamstwo towarzyszy człowiekowi każdego dnia od zarania dziejów. Kłamstwo ułatwia, często wybiela nas w oczach innych. Kłamstwo zakrywa to, co wstydliwe, to, co chcemy ukryć. 

Albert Camus, pisarz, egzystencjalista wbrew woli, dla którego alienacja człowieka od wspólnoty była współczesną dżumą, zwrócił słusznie uwagę, że wolni możemy być tylko wtedy, gdy możemy nie kłamać.

Czy stać nas na taką odwagę? Odwagę bycia wolnymi?