Każda relacja, która nie ma w sobie miłości, jest narażona na sztuczność. A zwłaszcza tak ważny proces oparty na relacjach, jakim jest wychowanie. I nie chodzi tu nawet o wychowanie w domu rodzinnym, ale przede wszystkim o szkołę. Jeśli tam nie będzie miłości, nie będzie też wychowania – będzie chów, tresura.