Viktor Frankl – austriacki neurolog i psychiatra, ojciec trzeciej szkoły austriackiej psychoterapii. Wyrósł na Freudzie, ale sam zaproponował zupełnie nowe podejście – logoterapię, a więc wyciąganie człowieka z problemów poprzez odszukanie i wskazanie sensu życia.

Jak często brakuje nam dziś sensu? Nie wiemy albo zapomnieliśmy, gdzie go szukać. Poszukajmy go!