Każde kolejne wydanie telewizyjnych czy radiowych aktualności budzi w wielu z nas pytanie – jak daleko jeszcze zajdzie ten świat w złu? Gdzie jest granica człowieczeństwa? Czy ona jest stała, czy się przesuwa?

Ja nie znajduję odpowiedzi.