Słowa, słowa, słowa – można by było hamletyzować do woli, ale myśl Ludwika Hirszfelda jest najlepszą definicją prawdziwej, a więc skutecznej propagandy. 

Bo słowa uczą, ale to przykłady pociągają.