Im większa wiedza i doświadczenie, tym paradoksalnie mniejsza pewność, co do tego, co się w życiu wydarzy. 

Bardzo często spotykamy się z radykalnymi tezami u osób, które nie szukają szerszych kontekstów, którym wystarcza zerojedynkowe widzenie świata.

Znacie to?