Fundament naszej cywilizacji – platońskie prawda, dobro i piękno – od starożytności stanowi wskazówkę dla tych, którzy chcą żyć rozumnie i w pełni.

Te trzy filary to uniwersalny drogowskaz do bycia człowiekiem w pełni.