Mówi się, że prawdziwa poezja powstaje z poczucia niedostatku, z jakiegoś cierpienia. Mam w sobie takie przekonanie, że może nas czekać renesans poezji.

Ale czy obecne pokolenia mają wrażliwość poetów? Czy będzie komu ogrzać nasz wewnętrzny chłód?