Pozory rządzą światem. Oglądamy świat takim, jakim jest nam pokazywany, a prawda leży tam, gdzie leży, jak mawiał jeden z publicystów. Sprawiedliwość jest tylko na scenie, w uściskach rąk, w podpisanych układach, natomiast rzadko wśród zwykłych ludzi.

Warto o tym pamiętać.