W myśleniu o przyszłości kryje się pułapka odpuszczenia teraźniejszości i ostatecznie pozostania z niczym. Czasami marzenia potrafią nas skutecznie zablokować. A mówi się, że nie ma przyszłości innej niż ta, która wynika z tego, co tu i teraz.

Nie jest to łatwe.