Martin Buber to wielki filozof dwudziestowieczny, który jest mi bliski w patrzeniu na świat i człowieka, obok takich postaci, jak Janusz Korczak i ks. Janusz Tarnowski. Spojrzenie na świat jako na zestaw relacji i interakcji między ludźmi. Tego dotyczy też aktualny motywator. Ja i ty to dopiero świat. Sami nie istniejemy.