Książki są mądrością cywilizacji, rozrywką gawiedzi, kłamstwami złej woli. Do wyboru, do koloru. Ale nie czytając, jesteśmy w ciemności. 

Nie bądźmy.