Powstanie Warszawskie – skrajnie różnie oceniane – było największym zrywem podziemia w całej Europie. To był czas zerwania z jarzmem niewoli, podniesienia wysoko głowy. To było "sprawdzam" dla sojuszników. To był krzyk rozpaczy i obrony przed zniewoleniem. Młodzi ludzie wyszli na ulice Warszawy. Bronili się – wbrew wszystkiemu i wszystkim – ponad dwa miesiące.

Cześć ich pamięci!