Jak często wydaje się nam, że coś wiemy – nie wiedząc. Często jest tak, że zatrzymujemy się na wygodnym poziomie poznania. Takim, który odpowiada naszym przekonaniom, ugruntowanym i zinternalizowanym. Zatrzymujemy się w poszukiwaniu wiedzy, chociaż nigdy tego nie powinniśmy robić. 

Jest efekt Krugera-Dunninga, zjawisko psychologiczne, które polega na tym, że im mniej ktoś na jakiś temat wie, tym chętniej wierzy w swoje kompetencje, a im większym jest się specjalistą, tym większą ma się świadomość swoich braków. Warto sobie to uświadomić. 

Nie zatrzymujmy się więc!