Zakończył się rok szkolny, trudny czas, w którym nauczyciele starali się przekazać wiedzę uczniom. A wiedza – rozum, jak ogień potrafi spalić połacie lasu, tak płonący rozumem nauczyciel potrafi zapalić całą klasę. Jak bardzo potrzebni są nam ludzie gorejący pasją, płonący zapałem i chęcią przekazywania dalej tego, co sami wiedzą. 

Jak trudno jest z drugiej strony takim ludziom odnaleźć się w systemie, który chciałby wszystkich dociąć do jednego wzoru.