Poszukiwanie prawdy, nowych dróg jest zadaniem kolejnych pokoleń, które korzystają z doświadczeń tych, którzy ze sceny świata schodzą.

Czy kiedyś zabraknie tych nieodkrytych? Czy dojdziemy do kresu poznania?