Czy rzeczywiście jest tak, że bieda ogranicza wolność człowieka? 

Czy człowiek, który nie ma zapewnionych podstawowych potrzeb, jest mniej wolny niż ten, który wszystko ma?