Karol Bunsch – polski pisarz, historyk, który przeżył wiele epok i widział bardzo wiele, formułując dzisiejsze słowo na horyzoncie wiedział, co mówi. Lepiej niż inni.

Ten, który się niczego nie boi, musi być człowiekiem oderwanym od rzeczywistości – psychopatą, który kompletnie nie odczytuje rzeczywistości. Lęk jest potrzebny, musimy się bać, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Boimy się ludzi, którzy nie pokazują lęku, bo nie wiemy, czy tacy ludzie mają jakieś granice. Lęk jest czymś normalnym i powinniśmy go w sobie oswoić.