O ile lepszy byłby świat, gdybyśmy zamienili wściekłość, nerwy i obrażanie się w życzliwość...