Ostentacja to cecha, która bardzo często ma za zadanie zakryć coś, czego się wstydzimy, coś, czego nie chcemy pokazywać. Stroszymy piórka, głośno krzyczymy, a tak naprawdę zakrywamy tym nasze własne wady.

Żyjący w XIX wieku amerykański pastor Edwin Chapin, zaangażowany w dyskusję o światowym pokoju po wiośnie ludów w Europie, musiał to widzieć doskonale w czasie, gdy dotychczasowi władcy absolutni w sposób ostentacyjny dzielili się władzą z "ludem", żeby potem wrócić do dawnych metod. 

Czy bywamy ostentacyjni?