Czym jest ojczyzna? Miejscem na ziemi, miejscem w sercu, ludźmi, historią, wspomnieniami? 

Pewnie wszystkim tym w części. Ale tak naprawdę, czy nie jest to nasza przyszłość i to, w jaki sposób ją zbudujemy?