W życiu zawsze mamy wybór. Wybieramy w błahych, ale i ważnych sprawach. I zawsze możemy wybrać dobro i zło.

Zawsze warto wybierać miłość, czyli dobro, choćby było to niepopularne.