Służba w świecie sukcesu i ciągłej walki o lepszy byt kojarzy się często źle. Kojarzy się z porażką, z niewystarczalnością.

A tak naprawdę prawdziwy sukces i autorytet osiągamy otwartością na drugiego człowieka, postawą pełną empatii i służby właśnie.