Doświadczenie nie zawsze idzie w parze z wiekiem. Są ludzie młodzi, którzy przeżyli więcej niż niejeden starzec. Mieszkańcy Jakucji mieli powiedzenie, że nie pytaj starca – pytaj doświadczonego. A z doświadczeniem powinna iść mądrość, jej córka. Dbajmy o jej dobre wychowanie.