Czym jest dla Was Ojczyzna? Czy to miejsce w sensie geograficznym, czy raczej kultura, język – jak mówi Cioran?