Człowiek czasami staje w takiej bezsilności wobec zastanej rzeczywistości, że jednym wyjściem wydaje się bunt. Kultura jest pełna opisów nonkonformistycznych wystąpień.

Myślę jednak, że i w naszej codzienności pojawia się wiele buntów, kiedy nikt nas nie chce wysłuchać.