Każda cywilizacja wytwarza kulturę i to właśnie ona jest wyznacznikiem ucywilizowania cywilizacji. Jeśli kultura opiera się o miłość, która wynika z wolności, to cywilizacja ma szansę zapuścić trwałe korzenie, na setki pokoleń.

Budujmy cywilizację miłości.