Przebaczenie jest fundamentem pokoju i sprawiedliwości. Przebaczenie to broń bez nabojów, bez ostrza, bez fizycznego kształtu. Jednak to te gesty, nawet najdrobniejsze, przebaczenia, choćby niezadeklarowanego, a tylko przeżytego w sobie, stanowią osnowę chwiejącego się pokoju i jako takiej sprawiedliwości. Jeśli byłoby więcej przebaczenia, byłoby więcej pokoju i sprawiedliwości.