Wolność słowa to wielka zdobycz naszej cywilizacji. Wolność jednak zawsze łączy się z odpowiedzialnością za wypowiedziane słowa, które po wybrzmieniu przestają być naszą własnością. 

Być może trzeba więcej myśleć, zanim coś się powie?