Doświadczenie to miecz obosieczny. Z jednej strony wiemy, co i jak, rozumiemy procesy, które rządzą tym światem, a on i tak potrafi nas zaskoczyć. Rozumieć nie zawsze znaczy wykorzystać na swoją korzyść.

Jak myślicie, co oddziela rozumienie od skutecznego działania?